Νίκος Οικονομίδης ,Η Ελληνική ενδυμασία -                                Ρούλα Χατζηγεωργίου - Νίκος Οικονομίδης

 Το ιστορικό οδοιπορικό της και ο κοινωνικός της ρόλος,                 Εργαστήρι  Ελληνικής Παραδοσιακής Φορεσιάς

 Εκδόσεις Δωδώνη , Αθήνα 2008.                                                                        Αθήνα 2000.