Περιοχές Φορεσιών Θράκη Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Πελοπόννησος Ιόνια Νησιά Νησιά Αιγαίου Κρήτη Μικρά Ασία Κύπρος Θράκη Μακεδονία Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Πελοπόννησος Νησιά Αιγαίου Ιόνια Νησιά Κρήτη Κύπρος Μικρά Ασία