Έκπαιδευτικό Πρόγραμμα στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων 15 Μαρτίου 2014