Έκθεση στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων 12-19 Μαρτίου 2014