Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στο Παγκόσμιο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ελλήνων Διασποράς 27 Νοεμβρίου 2009