Θ Ρ Α Κ Η

  Κ Α Β Α Κ Λ Ι   Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ   Ρ Ω Μ Υ Λ Ι Α Σ

  Κ Α Β Α Κ Λ Ι

  Κ Α Ρ Ω Τ Η

  Κ Α Ρ Ω Τ Η   Π Ι Σ Ω   Π Λ Ε Υ Ρ Α

  Κ Α Ρ Ω Τ Η

  Μ Ε Τ Α Ξ Α Δ Ε Σ

  Κ Ρ Ι Ο Σ

 Σ Α Ρ Α Κ Α Τ Σ Α Ν Α

  Σ Α Ρ Α Κ Α Τ Σ Α Ν Α   Π Ι Σ Ω   Π Λ Ε Υ Ρ Α

  Σ Α Ρ Α Κ Α Τ Σ Α Ν Ο Σ

Το Φωτογραφικό υλικό αυτής σελίδας αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του Εργαστηρίου Ελληνικής Παραδοσιακής Φορεσιάς. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ή οποιαδήποτε άλλη χρήση χωρίς προηγούμενη έγκριση του Εργαστηρίου.