Λαϊκός Πολιτισμός 2007 στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας