Μ Ι Κ Ρ Α   Α Σ Ι Α

  Ε Ρ Υ Θ Ρ Α Ι Α

  Μ Ι Κ Ρ Α   Α Σ Ι Α

  Ν Ι Γ Δ Η   Κ Α Π Π Α Δ Ο Κ Ι Α Σ

  Π Ο Ν Τ Ο Σ   Α Ν Δ Ρ Ω Ν

  Π Ο Ν Τ Ο Σ   Α Ν Δ Ρ Ω Ν

  Π Ο Ν Τ Ο Σ

  Π Ο Ν Τ Ο Σ

  Π Ο Ν Τ Ο Σ

  Π Ρ Ο Π Ο Ν Τ Ι Δ Α

  Π Ρ Ο Υ Σ Α

  Σ Υ Λ Η   Ι Κ Ο Ν Ι Ο Υ

  Σ Υ Λ Η   Ι Κ Ο Ν Ι Ο Υ   Π Ι Σ Ω   Π Λ Ε Υ Ρ Α

  Φ Α Ρ Α Σ Σ Α   Κ Α Π Π Α Δ Ο Κ Ι Α Σ   Α Ν Δ Ρ Ω Ν

  Φ Α Ρ Α Σ Σ Α   Κ Α Π Π Α Δ Ο Κ Ι Α Σ

  Φ Α Ρ Α Σ Σ Α   Κ Α Π Π Α Δ Ο Κ Ι Α Σ   Π Ι Σ Ω   Π Λ .

Το Φωτογραφικό υλικό αυτής σελίδας αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του Εργαστηρίου Ελληνικής Παραδοσιακής Φορεσιάς. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ή οποιαδήποτε άλλη χρήση χωρίς προηγούμενη έγκριση του Εργαστηρίου.