Η φορεσιά δεν αποτελούσε πάντα μόνο ένα είδος πρώτης ανάγκης ή καλλωπισμού.

                      Με τα δικά της εκφραστικά μέσα, το σχήμα, τα στολίδια, την ποιότητα των υλικών της,

                      κοντολογίς με τον πλούτο ή την ένδειά της μπορούσε να εκφράζει, στο μέτρο

                      που της αναλογούσε τις αισθητικές αντιλήψεις και τα γούστα κάθε εποχής .

                      Ταυτόχρονα όμως ήταν και ο καθρέφτης της προσωπικότητας κάθε ατόμου που την φορούσε,

                      αφού πρόδιδε, εκτός από την κοινωνική του θέση, τις ιδιαίτερες αισθητικές αντιλήψεις του,

                      την αξιοπρέπειά του ή την ματαιοδοξία του.

                      Η ιστορία της ελληνικής φορεσιάς, από την πρωτόγονη εποχή μέχρι σήμερα,

                      είναι η ιστορία των διαδοχικών μορφών που έπαιρνε αυτή στα διάφορα στάδια ανάπτυξης

                      του ελληνικού πολιτισμού.

                      Είναι μορφές που προβάλλουν όχι σαν τυχαία φαινόμενα ή ιδιοτροπίες αισθητικών αντιλήψεων

                      μεμονωμένων ατόμων,

                      αλλά σαν έργα πολιτικών και κοινωνικών αντιλήψεων κυρίαρχων ομάδων που επηρέαζαν την αισθητική

                      και την μόδα κάθε εποχής.

                                                                                                        Σύντομη περίληψη από την εισαγωγή του βιβλίου μας:

                                                                                                                                   Η Ελληνική ενδυμασία

                                                                                                        Το ιστορικό οδοιπορικό της και ο κοινωνικός της ρόλος