Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α

  Κ Α Ρ Α Γ Κ Ο Υ Ν Α

  Κ Α Ρ Α Γ Κ Ο Υ Ν Α   Π Ι Σ Ω   Π Λ Ε Υ Ρ Α

  Π Η Λ Ι Ο

Το Φωτογραφικό υλικό αυτής σελίδας αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του Εργαστηρίου Ελληνικής Παραδοσιακής Φορεσιάς. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ή οποιαδήποτε άλλη χρήση χωρίς προηγούμενη έγκριση του Εργαστηρίου.